Zapisz się [[BYDGOSZCZ]]

UWAGI Uczestnictwo płatne. Przesłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem udziału w wydarzeniu! Uczestnictwo będzie potwierdzone przez Organizatora zwrotnym e–mailem. Pierwszeństwo w zgłoszeniu mają firmy Klienci Grupy Most Wanted!